Personalet

Hemmet Plejehjem har en bred vifte af faggrupper ansat f. eks: Sygeplejerske, assistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger, køkken- og rengørings personale, samt social- og sundhedselever.

Enhedslederen har ansvar for, at den pleje der udføres på stedet, udføres forsvarligt efter de normer og regler som er gældende.

Plejepersonalet støtter og hjælper beboerne med hverdagens personlige pleje, og det er deres opgave, at skabe et tillidsfuldt samarbejde med beboerne.

Vi er en meget engageret personalegruppe med mange forskellige faglige kvalifikationer. Vi kan lide at have det sjovt og sætter humor og latter højt.

Medindflydelse

Dialogen er et vigtigt begreb i arbejdslivet på Hemmet Plejehjem. Hver enkelt medarbejder er medansvarlig for et fælles positivt arbejdsmiljø, hvor åbenhed og engagement også honoreres med stor medindflydelse på eget dagligt arbejdsområde. 


Personalemøder

Der afholdes fælles personalemøder hver anden måned, hvor bl.a. fælles mål for plejehjemmet drøftes.
Der afholdes desuden teammøder med fagligt indhold.


Samtaler

Der afholdes skiftevis MUS og GRUS samtaler hvert andet år med alle medarbejderne.

Lokal MED

MED-udvalget i område syd består af arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, og ledelsesrepræsentant. Få oplysninger om navne på MED-repræsentanter på plejehjemmet.