Aflastning

På plejehjemmet har vi en enkelt aflastningsplads.

Lejligheden kan blive brugt af borgere som ønsker ferie-aflastning eller til borgere, som bliver udskrevet fra sygehuset, men ikke er rask nok til at vende tilbage til hjemmet endnu.